Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat
KUA Empang - Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. BOAL 2560 Makam H SUAIBUN H DAMHUJI 05 2003-08-05 K/5/BA.03.2/197/1999 1999-04-14
2. BOAL 1.475 Makam A. RAZAK ATTA MUHTAR JABAL 04 2003-08-05 K/5/BA.03.2/105/1999 1999-04-09
3. BOAL 1550 Masjid HARSONO MAHDI.AR 01 1999-07-06 K/5/BA.03.2/194/1999 1993-12-24
4. BOAL 442 Masjid ZAINUDDIN .AR H.M AMIN 165 1993-05-27 520.1/1329/4/1042/62/1993 1993-03-23
5. BOAL 554 Masjid H. A. MARUF H. ABDULLAH 167 1993-05-27 520.1/1329/4/1042/62/1993 1993-03-23
6. BUNGA EJA 263 Masjid ABDUL MURAT A. MUADDAH 01 2003-08-05 K/5/BA.03.2/91/1993 1999-03-02
7. BUNGA EJA 820 Masjid ABDURROHIM MUSA AHA 05 2015-01-23 KK.19.04/4/BA.03.2/68/2010 2010-02-25
8. EMPANG ATAS 801 Masjid MUSTAFA SEMBANG H. MASARANG 204 1993-05-27 520.1/1319/1/1045/62/1993 1993-03-23
9. BABUL JANNAH 187 Masjid AHMAD GUNAWAN H MANSYUR 04 1999-07-06 K/5/BA.03.2/185/1993 1993-12-18
10. EMPANG ATAS 277 Musholla AHMAD GUNAWAN MARPIAH 02 1999-07-06 K/5/BA.03.2/184/1993 1993-12-18
11. EMPANG ATAS 154 Musholla H AHMAD HMS H AHMAD HMS 06 2013-06-21 KK.19.04/4/BA.03.2/133/2010 2010-05-29
12. EMPANG ATAS 154 Makam AHMAD GUNAWAN H. MASARANG 03 0999-07-06 K/5/BA.03.2/183/1993 1993-12-18
13. EMPANG BAWA 1984 Masjid H. AHMAD NURBEK H. ABDUL GANI 247 1993-05-27 520.1/1320/1/1044/62/1993 1993-03-23
14. EMPANG BAWA 168 Musholla A. BUKRAN AHMAD ALWAN 02 2003-08-05 K/5/BA.03.2/90/1999 1999-03-02
15. EMPANG BAWA 6512 Makam ANDI AZIZ MUSTAFA MAHMUD 07 2013-06-21 13,F/2013 2013-04-26
16. EMPANG BAWA 1084 Sekolah H. HARUN H. HUZAIN M. DAUT H. IDRIS 03 2013-07-08 KK.19.04/4/BA.03.2/37/2010 2010-02-16
17. EMPANG BAWA 176 Sosial Lainnya HJ. JAWARIA SARMAJI 04 2015-01-23 KK.19.04/4/BA.00.2/16/2011 2011-01-24
18. GAPIT 426 Masjid H. ABDUL MUJI A. GANI 03 2003-08-05 K/5/BA.03.2/104/1999 1999-04-07
19. GAPIT 352 Masjid H. ABDUL MUJI H. A. RASYID 164 1993-05-27 520.1/1329/4/1042/62/1993 1993-03-23
20. GAPIT 714 Masjid H. ABDUL MUJI SYAMSUDDIN 166 1993-05-27 520.1/1329/4/1042/62/1993 1993-03-23
21. JOTANG 1002 Masjid MAWARDI USMAN SAMIDI 39 1993-05-29 K/5/BA.03.2/423/1995 1995-12-01
22. JOTANG 478 Makam MASRANG H. M. TAUFIK 05 2003-08-05 K/5/BA.03.2/102/1999 1999-04-05
23. JOTANG 82 Musholla SABRAM. D H. SARAFUDDIN 04 2003-08-05 K/5/BA.03.2/407/1999 1996-02-08
24. JOTANG BERU 595 Masjid DARMAJI SH A. KAFI 02 2003-08-05 K/5/BA.03.2/190/1999 1993-12-20
25. JOTANG BERU 11799 Pesantren DARMAJI SH DRS. M TASLIM 38 1993-05-29 520.1/1321/2/1038/62/1993 1993-05-29
26. JOTANG BERU 357 Masjid SYARAFUDDIN H. JAMADIN 01 2013-06-19 KK.19.04/4/BA.00.32/2011 2011-02-12
27. JOTANG BERU 4205 Makam M. DIN. HMZ H. ISHAK 03 2003-08-05 K/5/BA.03.2/103/1999 1999-04-03
28. LAMENTA 639 Masjid H. SYAMSUDDIN H. JUNAIDI 168 1993-09-20 520.1/1488/1/1126/62/1993 1993-03-30
29. LAMENTA 328 Musholla H. SIRAJUDDIN SUPARNO 03 2013-06-19 KK.19.04/4/BA.03.2/38/2010 2010-02-16
30. LAMENTA 192 Musholla M. AMIN ACA H. M. ALI HJ O4 2013-06-19 KK.19.04/4/BA.00.27/2011 2011-01-02
31. LAMENTA 167 Musholla H. HAMZAH DRS. SUDIRMAN 01 2013-01-15 KK.19.04/4/BA/200/26/2011 2011-02-01
32. LAMENTA 910 Masjid BAHARDI A. MUJI 02 2013-01-19 KK.19.04/4/BA.03.2/38/2010 2010-02-27
33. LAMENTA 7129 Makam CACO YUSUF M. DAHLAN 02 1999-07-06 K/5/BA.03.2/193/1993 1993-12-24
34. ONGKO 852 Makam M. TASWIN H. AHMAD 04 2003-08-05 K/5/BA.03.2/98/1999 1999-03-05
35. ONGKO 1630 Makam H. A HALIM HMZ H. MANIL HAKIM 03 2003-08-05 K/5/BA.03.2/97/1999 1999-03-01
36. ONGKO 398 Masjid SYARAFUDDIN JUFRI 05 1999-06-19 KK.19.04/04/BA.00/33/2011 2011-02-14
37. ONGKO 4057 Makam H. A. HALIM HMS MASJI 01 1999-07-08 K/5/BA.03.2/184/1993 1993-12-18
38. ONGKO 895 Masjid H. UMAR IMRAN SYARAFUDDIN 60 1993-09-20 520.1/1490/1/1127/1993 1993-03-30
39. ONGKO 265 Masjid MASJI JAKE JAMALUDDIN 59 1993-04-27 520.1/1323/1040/62/1993 1993-03-23
40. ONGKO 381 Masjid H AHMAD M SAID H BULKIAH 58 1993-04-20 8.9-12/1993 1992-12-29
41. PAMANTO 383 Sosial Lainnya AHMAD GUNAWAN M TAHIR MUHAMMAD 05 2003-08-05 K/5/BA.03:/18/1997 1997-01-27
42. PAMANTO 338 Musholla SYAFRUDDIN N A KAFI 01 2013-06-19 KK.19.04/04/BA.03.2/45/2010 2010-02-23
43. PAMANTO 1599 Masjid MASARANGAN ATUNG MUKHTAR HM 02 2013-06-19 KK.19.04/04/BA.03.2/39/2010 2010-02-16
44. PAMANTO 350 Masjid AHMAD GUNAWAN H. A LATIF 01 1999-07-06 K/5/BA.03.2/186/1993 1993-12-18
45. EMPANG ATAS 457 Masjid ZAKARIAH H LAHUDIN MUZANNI 1036 2017-09-27 - 2016-09-27