Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat
KUA Tarano - Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. BANTULANTEH 672 Makam H. AMINOLLAH SAMSUDDIN EA235777 2003-08-05 K/5/BA.03.2/95/1999 1999-02-20
2. BANDA 388 Makam ABUBAKAR WAHAB HASANUDDIN EA235776 2003-08-05 K/5/BA.03.2/96/1999 1999-02-24
3. BANDA 509 Masjid HBD. MAJID. HMZ H. MANSYUR EA248051 2013-06-19 KK19.04/15/BA.03.2/72/2010 2010-03-19
4. BANDA 321 Masjid SUBHAN BAHARI H. MASUHID EA248050 2013-06-19 KK19.04/15/BA.03.2/72/2010 2010-03-19
5. LABUHAN BONTONG 586 Masjid TUMENGGUNG BENIAMIN AC032141 1993-05-27 SK.520.1/1322/2/1039/62/1993 1993-05-27
6. LABUHAN BONTONG 189 Makam IBRAHIM JALIK BANIAMIN EA235778 2003-08-05 K/5/BA.03.2/100/1999 1999-03-31
7. LAB-BONTONG 142 Musholla IBRAHIM JALIK H. JUMADI EA235779 2003-08-05 K/5/BA.03.2/99/1999 1999-03-12
8. LABUHAN BONTONG 0 Makam M. SALEH H.M.TAAT SAMAILA EA100302 1999-07-06 K/5/BA.03.2/190/1993 1993-12-20
9. LABUHAN AJI 228 Masjid M. IMRAN AHMAD SAHRIN AC032145 1993-05-27 SK.520.1/1326/4/1043/62/1993 1993-03-23
10. LAB AJI 415 Makam HATAMIN H. MANSYUR EA235780 2003-08-05 K/5/BA.03.2/110/1999 1999-04-22
11. LAB AJI 197 Musholla HASANUDDIN. SE SANUSI EA235771 2003-08-05 K/5/BA.03.2/121/1999 1999-04-05
12. LABUHAN AJI 1374 Makam A. RAIS AR M. NURDIN HA EA2357770 2003-08-05 K/5/BA.03.02/116/1999 1999-04-24
13. LAB AJI 357 Masjid M. SAID MAPESONA AC032146 1993-05-27 SK.520.1/1326/4/1043/62/1993 1993-03-23
14. LAB. JAMBU 151 Musholla H. M. RAHIR BAHARUDDIN MALA EA235768 2003-08-05 K/5/BA.03.2/117/1999 1999-04-26
15. LAB. JAMBU 7147 Sekolah M. SALEH HUSAIN MUFLIH AM EA248034 2013-05-04 K.19.04/15/BA.00/82/2010 2010-03-19
16. LAB. JAMBU 344 Masjid TAEHE HUSAIN AMBOTANG EA248032 2013-05-04 K.19.04.15/BA.00/75/2010 2010-03-19
17. LAB. JAMBU 2075 Makam M. YAHYA Drs.BACO EA235762 2003-08-05 K/5/BA.03.2/115/1999 1999-05-07
18. LAB. AJI 197 Musholla HASANUDDIN. SE SANUSI EA235771 2003-08-05 K/5./BA.03.2/121/1999 1999-04-05
19. LAB. JAMBU 177 Musholla AHMAD YANI M. DIAH,ATZ EA248071 2015-01-23 KK.19.04/15/BA.00/08/2010 2010-03-19
20. LAB. JAMBU 451 Masjid HAMZA ALI MUFLIH A. MUIN AC032140 1993-05-27 SK.520.1/1327/3/1037/62/2993 1993-03-23
21. LAB. AJI 1374 Makam A. RAIS, AR M. NURDIN HA EA235770 2003-08-05 K/5.BA.03.2/116/1999 1999-04-24
22. LAB AJI 415 Makam HATAMIN H. MANSYUR EA235780 2003-08-05 K/5/BA.03.2/110/1999 1999-04-22
23. BANDA 509 Masjid HABD. MAJID, HMZ H. MANSYUR EA248051 2013-06-19 KK19.04/15/BA.03.2/72/2010 2010-03-19
24. LAB. JAMBU 220 Musholla NURDIN MARJUNI, SH RAHAMANG EA235769 2003-08-05 K/5/BA.03.2/112/1999 1999-04-16
25. BANTULANTEH 232 Makam SAHARUDDIN ENRE HASBULLAH MAJID EA235761 2003-08-05 K/5/BA.03.2/93/1999 1999-02-11
26. BANTULANTEH 18 Makam TAJUDDIN HM H. ABDUL HALIK EA235775 2003-08-05 K/5/BA.03.2/94/1999 1999-02-16
27. BANTULANTEH 204 Makam DOREK AJI ABDULLAH SERO EA235774 2003-08-05 K/5/BA.03.2/92/1999 1999-02-06
28. BANTULANTEH 204 Makam GOREK AJI ABDULLAH SERO EA235774 2003-08-05 K/5/BA.03.2/92/1999 1999-02-06
29. LAB. JAMBU 3515 Makam NURDIN MARJUNI, SH ABU SALMAN EA235763 2003-08-05 K/5/BA.03.2/109/1999 1999-04-15
30. LAB. JAMBU 590 Masjid H.M. SAFEI BM. NAGA M. SIDIK EA235759 2003-08-05 K/5/BA.03.2/118/1999 1999-04-28
31. LABUHAN PIDANG 277 Musholla BAHARUDDIN MALLA, S. Pd. I. M. SALEH, K EA248035 2013-05-04 KK.19.04/15/BA.00/81/2010 2010-03-19
32. LAB. AJI 228 Masjid M. IMRAN AHMAD SAHRIN AC032145 1993-05-27 SK.520.1/1326/4/1043/62/1993 1993-03-23
33. LAB. JAMBU 439 Masjid MUNLI A. MUIN M. SALEH EA235767 2003-08-05 K/5/BA.03.2/116/1999 1999-05-03
34. BANDA 321 Masjid SUBHAN BAHARI H. MASUHID EA248050 2013-06-19 KK19.04/15/BA.03.2/74/2010 2010-03-19
35. LABUHAN PIDANG 2761 Makam LALU LUKMAN M.KHARUDDIN, MI EA248036 2013-05-04 KK19.04.15/BA.0O/82/2010 2010-11-12
36. LABUHAN BONTONG 389 Masjid H. KAMALUDDIN H. A. HAMID EA248083 1993-05-27 6-12-1992 1992-12-29
37. LAB. JAMBU 318 Masjid M. TAYEB HAMIDUNG EA235766 2003-08-05 K/5/BA.03.2/113/1999 1999-04-05