Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Jombang - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. BANDAR KDM 243 17,00 145 12,53 59,67 % 98 4,46 40,33 %
2. PERAK 144 16,18 74 3,47 51,39 % 70 12,71 48,61 %
3. GUDO 127 4,85 110 4,44 86,61 % 17 0,41 13,39 %
4. DIWEK 225 17,26 78 3,35 34,67 % 147 13,91 65,33 %
5. NGORO 101 2,67 2 0,00 1,98 % 99 2,67 98,02 %
6. MOJOWARNO 81 4,79 66 4,31 81,48 % 15 0,49 18,52 %
7. BARENG 352 23,83 97 7,88 27,56 % 255 15,95 72,44 %
8. WONOSALAM 49 1,13 30 0,76 61,22 % 19 0,37 38,78 %
9. MOJOAGUNG 5 0,05 0 0,00 0 % 5 0,05 0 %
10. SUMOBITO 441 10,54 314 8,09 71,20 % 127 2,45 28,80 %
11. JOGOROTO 264 13,56 208 11,09 78,79 % 56 2,46 21,21 %
12. PETERONGAN 178 4,82 103 2,79 57,87 % 75 2,03 42,13 %
13. JOMBANG 406 18,37 292 13,96 71,92 % 114 4,41 28,08 %
14. MEGALUH 183 13,88 136 5,54 74,32 % 47 8,35 25,68 %
15. TEMBELANG 311 18,19 260 15,03 83,60 % 51 3,17 16,40 %
16. KESAMBEN 241 23,42 59 8,86 24,48 % 182 14,56 75,52 %
17. KUDU 26 0,65 26 0,65 100,00 % 0 0,00 0,00 %
18. PLOSO 113 3,96 48 1,39 42,48 % 65 2,57 57,52 %
19. KABUH 111 4,20 80 3,16 72,07 % 31 1,04 27,93 %
20. PLANDAAN 131 3,45 66 1,78 50,38 % 65 1,67 49,62 %
21. NGUSIKAN 80 3,36 60 2,82 75,00 % 20 0,54 25,00 %
Jumlah 3.812 206,15 2.254 111,89 59,13 % 1.558 94,26 40,87 %