Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. NGANJUK 177 8,37 119 6,08 67,23 % 58 2,30 32,77 %
2. SUKOMORO 67 6,04 39 2,09 58,21 % 28 3,95 41,79 %
3. BAGOR 152 6,69 73 4,09 48,03 % 79 2,60 51,97 %
4. WILANGAN 11 0,35 5 0,13 45,45 % 6 0,22 54,55 %
5. BERBEK 100 5,69 78 5,14 78,00 % 22 0,55 22,00 %
6. NGETOS 99 4,04 61 2,90 61,62 % 38 1,14 38,38 %
7. LOCERET 195 8,15 39 2,10 20,00 % 156 6,05 80,00 %
8. SAWAHAN 180 4,15 67 2,08 37,22 % 113 2,07 62,78 %
9. KERTOSONO 143 11,36 72 6,08 50,35 % 71 5,27 49,65 %
10. BARON 47 6,76 3 0,25 6,38 % 44 6,51 93,62 %
11. NGRONGGOT 83 4,44 9 0,22 10,84 % 74 4,22 89,16 %
12. PATIANROWO 82 5,07 53 3,43 64,63 % 29 1,64 35,37 %
13. TANJUNGANOM 314 29,19 152 19,69 48,41 % 162 9,50 51,59 %
14. PRAMBON 41 1,48 14 0,74 34,15 % 27 0,74 65,85 %
15. PACE 181 7,69 66 3,49 36,46 % 115 4,19 63,54 %
16. LENGKONG 76 2,54 50 1,68 65,79 % 26 0,86 34,21 %
17. GONDANG 48 3,30 44 3,26 91,67 % 4 0,04 8,33 %
18. NGLUYU 47 1,49 17 0,70 36,17 % 30 0,79 63,83 %
19. REJOSO 124 5,46 25 1,76 20,16 % 99 3,70 79,84 %
20. JATIKALEN 68 1,87 43 1,08 63,24 % 25 0,79 36,76 %
Jumlah 2.235 124,12 1.029 66,99 46,04 % 1.206 57,13 53,96 %