Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Ponorogo - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. PONOROGO 415 20,14 139 6,08 33,49 % 276 14,07 66,51 %
2. JENANGAN 479 33,61 107 12,45 22,34 % 372 21,15 77,66 %
3. BABADAN 563 40,40 120 10,06 21,31 % 443 30,34 78,69 %
4. SIMAN 302 25,27 72 7,31 23,84 % 230 17,96 76,16 %
5. KAUMAN 234 7,35 134 4,49 57,26 % 100 2,87 42,74 %
6. SUKOREJO 317 14,70 53 2,59 16,72 % 264 12,11 83,28 %
7. BADEGAN 136 4,27 20 0,93 14,71 % 116 3,34 85,29 %
8. SAMPUNG 158 7,37 45 2,44 28,48 % 113 4,93 71,52 %
9. JAMBON 267 6,93 55 1,33 20,60 % 212 5,60 79,40 %
10. BALONG 244 11,57 17 0,34 6,97 % 227 11,23 93,03 %
11. SLAHUNG 255 11,82 71 3,58 27,84 % 184 8,24 72,16 %
12. BUNGKAL 184 6,56 39 1,50 21,20 % 145 5,05 78,80 %
13. NGRAYUN 307 7,13 41 0,83 13,36 % 266 6,30 86,64 %
14. SAMBIT 244 7,48 69 2,31 28,28 % 175 5,17 71,72 %
15. MLARAK 256 28,42 96 13,55 37,50 % 160 14,87 62,50 %
16. JETIS 232 19,80 85 6,74 36,64 % 147 13,06 63,36 %
17. SAWOO 394 10,99 17 0,78 4,31 % 377 10,22 95,69 %
18. PULUNG 243 7,15 48 1,43 19,75 % 195 5,72 80,25 %
19. SOOKO 144 2,92 54 0,92 37,50 % 90 2,00 62,50 %
20. NGEBEL 123 2,27 32 0,70 26,02 % 91 1,57 73,98 %
21. PUDAK 77 1,06 31 0,44 40,26 % 46 0,62 59,74 %
Jumlah 5.574 277,22 1.345 80,81 24,13 % 4.229 196,41 75,87 %