Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. NARMADA 415 64,96 258 30,37 62,17 % 157 34,59 37,83 %
2. KEDIRI 4 0,21 0 0,00 0 % 4 0,21 0 %
3. GERUNG 324 47,04 263 38,26 81,17 % 61 8,78 18,83 %
4. GUNUNG SARI 31 1,63 19 1,16 61,29 % 12 0,47 38,71 %
5. LABUAPI 386 59,33 282 45,25 73,06 % 104 14,08 26,94 %
6. SEKOTONG 195 31,98 68 10,27 34,87 % 127 21,71 65,13 %
7. LINGSAR 206 34,37 92 18,02 44,66 % 114 16,35 55,34 %
8. KURIPAN 143 21,75 124 17,92 86,71 % 19 3,83 13,29 %
9. BATU LAYAR 134 12,68 33 3,86 24,63 % 101 8,83 75,37 %
10. LEMBAR 225 28,16 123 19,02 54,67 % 102 9,14 45,33 %
Jumlah 2.063 302,11 1.262 184,12 61,17 % 801 117,99 38,83 %