Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. SUMBAWA 112 16,32 76 11,74 67,86 % 36 4,58 32,14 %
2. MOYO HILIR 62 12,95 60 12,88 96,77 % 2 0,07 3,23 %
3. LAPE 44 10,25 42 9,21 95,45 % 2 1,04 4,55 %
4. PLAMPANG 77 12,24 47 7,45 61,04 % 30 4,79 38,96 %
5. EMPANG 45 5,87 45 5,87 100,00 % 0 0,00 0,00 %
6. MOYO HULU 47 7,73 46 7,69 97,87 % 1 0,04 2,13 %
7. ROPANG 10 3,70 10 3,70 100,00 % 0 0,00 0,00 %
8. LUNYUK 46 12,64 23 5,51 50,00 % 23 7,13 50,00 %
9. BATU LANTEH 23 7,74 11 4,75 47,83 % 12 2,99 52,17 %
10. UTAN 33 2,71 31 2,56 93,94 % 2 0,14 6,06 %
11. A L A S 81 1,75 51 1,22 62,96 % 30 0,54 37,04 %
12. LABUHAN BADAS 14 2,24 14 2,24 100,00 % 0 0,00 0,00 %
13. LABANGKA 64 7,68 0 0,00 0 % 64 7,68 0 %
14. ALAS BARAT 24 2,29 23 2,27 95,83 % 1 0,02 4,17 %
15. TARANO 54 4,46 37 2,79 68,52 % 17 1,67 31,48 %
16. MARONGE 25 5,66 14 3,93 56,00 % 11 1,73 44,00 %
17. MOYO UTARA 32 5,98 31 5,98 96,88 % 1 0,00 3,13 %
18. RHEE 23 5,43 19 2,22 82,61 % 4 3,21 17,39 %
19. UNTER IWES 31 3,35 27 2,39 87,10 % 4 0,96 12,90 %
20. BUER 46 6,52 36 5,25 78,26 % 10 1,27 21,74 %
21. LOPOK 37 5,30 35 4,97 94,59 % 2 0,33 5,41 %
22. ORONG TELU 10 3,77 0 0,00 0 % 10 3,77 0 %
23. LENANGGUAR 23 2,39 11 0,60 47,83 % 12 1,78 52,17 %
24. LANTUNG 0 0,00 0 0,00 0 % 0 0,00 0 %
Jumlah 963 148,96 689 105,22 71,55 % 274 43,74 28,45 %