Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu


No Kantor Urusan Agama Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Jumlah Luas [Ha]
1. ENGGANO 9 1,90 9 1,90 0 0,00
2. KERKAP 49 2,01 49 2,01 0 0,00
3. LAIS 39 1,86 38 1,74 1 0,12
4. KETAHUN 143 33,88 93 29,75 50 4,13
5. ARGA MAKMUR 65 9,50 65 9,50 0 0,00
6. PADANG JAYA 38 10,22 35 9,86 3 0,36
7. PUTERI HIJAU 79 22,30 37 7,80 42 14,50
8. BATIK NAU 15 0,37 15 0,37 0 0,00
9. GIRI MULYA 8 1,53 8 1,53 0 0,00
10. AIR BESI 14 0,46 14 0,46 0 0,00
11. AIR NEPAL 18 0,93 18 0,93 0 0,00
12. NAPAL PUTIH 61 23,22 31 12,14 30 11,08
13. ARMA JAYA 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14. HULU PALIK 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15. ULOK KUPAI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16. TANJUNG AGUNG PALIK 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Jumlah 538 108,17 412 77,98 126 30,19