Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu


No Kantor Urusan Agama Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Jumlah Luas [Ha]
1. SELUMA 19 0,31 19 0,31 0 0,00
2. MANNA 17 2,03 17 2,03 0 0,00
3. PINO 16 3,99 16 3,99 0 0,00
4. KAUR UTARA 18 2,60 2 0,05 16 2,55
5. KAUR SELATAN 15 3,53 8 1,71 7 1,81
6. SUKARAJA 45 4,10 25 0,70 20 3,41
7. KAUR TENGAH 1 0,08 1 0,08 0 0,00
8. SEGINIM 15 1,03 14 0,96 1 0,07
9. KEDURANG 21 3,50 21 3,50 0 0,00
10. SEMIDANG ALAS 11 0,28 11 0,28 0 0,00
11. SEMIDANG ALAS MARAS 25 0,78 25 0,78 0 0,00
12. KINAL 9 0,32 5 0,17 4 0,15
13. NASAL 4 0,91 4 0,91 0 0,00
14. MAJE 5 0,50 0 0,00 5 0,50
15. TANJUNGKEMUNING 18 4,18 0 0,00 18 4,18
16. KOTA MANNA 21 3,36 21 3,36 0 0,00
17. PINO RAYA 28 5,58 27 5,56 1 0,02
18. BUNGA MAS 15 1,66 15 1,66 0 0,00
19. KEDURANG ILIR 16 3,29 12 3,18 4 0,11
20. PASAR MANNA 21 3,78 19 1,62 2 2,16
21. AIR NIPIS 7 0,64 7 0,64 0 0,00
22. ULU MANNA 9 2,23 9 2,23 0 0,00
Jumlah 356 48,68 278 33,71 78 14,97