Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Merangin - Jambi  


No Kantor Urusan Agama Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Jumlah Luas [Ha]
1. PAMENANG 88 14,99 0 0,00 88 14,99
2. BANGKO 51 9,67 47 9,36 4 0,31
3. TABIR 146 11,78 1 0,01 145 11,77
4. SUNGAI MANAU 43 2,26 0 0,00 43 2,26
5. JANGKAT 39 15,80 0 0,00 39 15,80
6. MUARA SIAU 46 0,36 3 0,08 43 0,29
7. TABIR ULU 67 7,17 22 2,02 45 5,15
8. LEMBAH MASURAI 7 0,75 0 0,00 7 0,75
9. TABIR SELATAN 49 12,07 13 4,30 36 7,77
10. BANGKO BARAT 33 6,05 14 1,84 19 4,21
11. NALO TANTAN 26 3,12 10 0,48 16 2,65
12. BATANG MESUMAI 28 5,73 23 3,63 5 2,10
13. PEMENANG BARAT 13 0,27 1 0,10 12 0,17
14. TABIR ILIR 47 9,05 9 5,15 38 3,89
15. TABIR TIMUR 21 3,36 4 0,83 17 2,53
16. RENAH PEMBARAP 35 4,22 24 3,76 11 0,46
17. PANGKALAN JAMBU PEMBARAP 43 6,83 5 0,51 38 6,32
18. SUNGAI TENANG 40 13,59 3 0,58 37 13,01
Jumlah 822 127,07 179 32,64 643 94,43