Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. NGANJUK 217 9,26 120 6,09 55,30 % 97 3,17 44,70 %
2. SUKOMORO 92 6,93 41 2,21 44,57 % 51 4,72 55,43 %
3. BAGOR 152 6,69 73 4,09 48,03 % 79 2,60 51,97 %
4. WILANGAN 87 2,62 56 1,60 64,37 % 31 1,02 35,63 %
5. BERBEK 118 5,92 78 5,14 66,10 % 40 0,78 33,90 %
6. NGETOS 100 4,11 62 2,97 62,00 % 38 1,14 38,00 %
7. LOCERET 195 8,15 39 2,10 20,00 % 156 6,05 80,00 %
8. SAWAHAN 180 4,15 67 2,08 37,22 % 113 2,07 62,78 %
9. KERTOSONO 151 11,50 77 6,27 50,99 % 74 5,22 49,01 %
10. BARON 67 7,11 3 0,25 4,48 % 64 6,86 95,52 %
11. NGRONGGOT 219 16,87 142 12,47 64,84 % 77 4,40 35,16 %
12. PATIANROWO 82 5,07 53 3,43 64,63 % 29 1,64 35,37 %
13. TANJUNGANOM 319 29,43 152 19,69 47,65 % 167 9,74 52,35 %
14. PRAMBON 41 1,48 14 0,74 34,15 % 27 0,74 65,85 %
15. PACE 181 7,69 66 3,49 36,46 % 115 4,19 63,54 %
16. LENGKONG 78 2,57 50 1,68 64,10 % 28 0,88 35,90 %
17. GONDANG 51 3,35 44 3,26 86,27 % 7 0,09 13,73 %
18. NGLUYU 47 1,49 17 0,70 36,17 % 30 0,79 63,83 %
19. REJOSO 127 5,53 25 1,76 19,69 % 102 3,77 80,31 %
20. JATIKALEN 68 1,87 43 1,08 63,24 % 25 0,79 36,76 %
Jumlah 2.572 141,76 1.222 81,08 47,51 % 1.350 60,68 52,49 %