Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Gresik - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. GRESIK 183 4,62 143 2,81 78,14 % 40 1,81 21,86 %
2. KEBOMAS 273 15,48 27 0,60 9,89 % 246 14,88 90,11 %
3. MANYAR 329 19,26 226 7,76 68,69 % 103 11,50 31,31 %
4. CERME 254 8,15 212 6,34 83,46 % 42 1,81 16,54 %
5. BENJENG 244 21,68 177 19,85 72,54 % 67 1,83 27,46 %
6. BALONGPANGGANG 182 13,96 124 6,20 68,13 % 58 7,76 31,87 %
7. DUDUKSAMPEYAN 333 105,40 235 85,52 70,57 % 98 19,88 29,43 %
8. SIDAYU 196 40,53 54 2,55 27,55 % 142 37,98 72,45 %
9. PANCENG 93 4,16 65 2,56 69,89 % 28 1,60 30,11 %
10. UJUNG PANGKAH 160 38,05 118 12,68 73,75 % 42 25,37 26,25 %
11. BUNGAH 305 60,42 213 33,74 69,84 % 92 26,68 30,16 %
12. DUKUN 47 3,06 37 1,77 78,72 % 10 1,29 21,28 %
13. DRIYOREJO 364 11,47 145 2,39 39,84 % 219 9,07 60,16 %
14. WRINGINANOM 285 6,84 259 5,65 90,88 % 26 1,19 9,12 %
15. MENGANTI 350 14,36 231 6,94 66,00 % 119 7,42 34,00 %
16. KEDAMEAN 214 8,57 149 5,44 69,63 % 65 3,13 30,37 %
17. SANGKAPURA 162 13,02 82 4,61 50,62 % 80 8,41 49,38 %
18. TAMBAK 44 2,77 0 0,00 0 % 44 2,77 0 %
Jumlah 4.018 391,80 2.497 207,41 62,15 % 1.521 184,39 37,85 %