Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Ponorogo - Jawa Timur  


No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat
Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen
1. PONOROGO 415 20,14 139 6,08 33,49 % 276 14,07 66,51 %
2. JENANGAN 479 33,61 107 12,45 22,34 % 372 21,15 77,66 %
3. BABADAN 567 40,52 120 10,06 21,16 % 447 30,46 78,84 %
4. SIMAN 310 25,59 77 7,46 24,84 % 233 18,12 75,16 %
5. KAUMAN 240 7,58 139 4,65 57,92 % 101 2,93 42,08 %
6. SUKOREJO 334 15,36 53 2,59 15,87 % 281 12,76 84,13 %
7. BADEGAN 136 4,27 20 0,93 14,71 % 116 3,34 85,29 %
8. SAMPUNG 158 7,37 45 2,44 28,48 % 113 4,93 71,52 %
9. JAMBON 267 6,98 66 1,58 24,72 % 201 5,40 75,28 %
10. BALONG 247 11,62 17 0,34 6,88 % 230 11,28 93,12 %
11. SLAHUNG 255 11,82 71 3,58 27,84 % 184 8,24 72,16 %
12. BUNGKAL 199 6,88 39 1,50 19,60 % 160 5,38 80,40 %
13. NGRAYUN 328 8,26 41 0,83 12,50 % 287 7,43 87,50 %
14. SAMBIT 247 7,74 69 2,31 27,94 % 178 5,42 72,06 %
15. MLARAK 256 28,42 96 13,55 37,50 % 160 14,87 62,50 %
16. JETIS 232 19,80 85 6,74 36,64 % 147 13,06 63,36 %
17. SAWOO 424 11,82 17 0,78 4,01 % 407 11,04 95,99 %
18. PULUNG 255 7,65 54 1,84 21,18 % 201 5,82 78,82 %
19. SOOKO 144 2,92 54 0,92 37,50 % 90 2,00 62,50 %
20. NGEBEL 133 2,40 44 1,12 33,08 % 89 1,28 66,92 %
21. PUDAK 77 1,06 31 0,44 40,26 % 46 0,62 59,74 %
Jumlah 5.703 281,80 1.384 82,20 24,27 % 4.319 199,60 75,73 %